Giỏ hàng

Thỏa thuận sử dụng dịch vụ

Điều1: Thành viên đăng ký tài khoản trong sachvangon.vn là người đã đăng ký tài khoản sử dụng theo các bước quy định của Công Ty TNHH Đầu tư và thương mại PK và được Công Ty chấp nhận sự đăng ký đó.

Điều 2: Công ty chúng tôi có thể thay đổi thỏa thuận theo cácchính sách của công ty. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải lên pkgroup.vn, và sau khi đăng lên coi như thỏa thuận đó có hiệu lực. Sau khi thay đổi, nếu thành viên sử dụng dich vụ thì chúng tôi coi thành viên đã chấp nhận tất cả các thỏa thuận đó.

Điều 3: Thành viên sau khi đăng ký phải có trách nhiệm tự quản lý tài khoản, mật khẩu và thông tin cá nhân của mình.

Điều 4: Thông tin do các thành viên đăng ký lên 
sachvangon.vn sẽ thuộc quyền sở hữu của Công Ty TNHH Đầu tư và thương mại PK, được quản lý và sử dụng theo các chính sách về bảo vệ thông tin cá nhân của công ty.

Điều 5: Trong trường hợp công ty chúng tôi xác nhận được thành viên vi phạm những điều dưới đây, chúng tôi có thể ngừng, hoặc hủy bỏ tư cách sử dụng tài khoản của thành viên đó, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn hại phát sinh do việc ngừng, hoặc hủy bỏ như trên gây ra. Trong trường hợp thành viên gây tổn hại đến lợi ích của công ty chúng tôi, hoặc người thứ ba do vi phạm những điều nêu dưới đây, thì thành viên vi phạm phải có trách nhiệm bồi thường những tổn hại đó.

 • Đăng ký thông tin không đúng sự thật khi đăng ký thành viên.
 • Có các hành vi vi phạm pháp luật, quy định này.
 • Sử dụng tài khoản và mật khẩu vào mục đích bất chính,hoặc cho người thứ ba sử dụng.
 • Gây tổn hại đến công ty chúng tôi
 • Những hành vi mà công ty chúng tôi cho rằng không phù hợp.

Điều 6: Công ty chúng tôi sẽ gửi các bản tin thông báo vào địa chỉ email do thành viên đăng ký trong trường hợp cần thiết. Trong trường hợp khẩn cấp chúng tôi sẽ thông báo bằng các phương tiện khác.

Điều 7: Các thành viên sẽ không được vi phạm các mục cấm dưới đây:

 • Đăng thông tin vi phạm thuần phong mỹ tục của ViệtNam và các nước khác.
 • Hành vi phạm tội.
 • Xâm hại đến quyền sở hữu trí tuệ ( như bản quyền, thương hiệu, sáng chế, bí mật kinh doanh và những vấn đề khác liên quan) của Công Ty TNHH Đầu tư và thương mại PK và người khác.
 • Gây tổn hại đến người khác thông qua sachvangon.vn
 • Làm tổn hại đến việc kinh doanh của công ty chúng tôi.Làm mất uy tín của công ty chúng tôi.
 • Một thành viên đăng ký nhiều tài khoản để sử dụng.
 • Những hành vi khác bị công ty chúng tôi coi không hợp lý.

Điều 8: Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và công ty chúng tôi, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra pháp luật giải quyết.