Giỏ hàng

Chính sách đại lý

Cá nhân, tổ chức mong muốn làm đại lý của PK có thể đăng ký làm đại lý của PK trên website hoặc liên hệ với PK để được hỗ trợ.

Có hai loại đại lý mà PK mong muốn hợp tác.

- Đại lý mua buôn: PK sẽ trừ thẳng vào giá và số lượng mỗi lần đại lý nhập phải đạt số tối thiểu do PK quy định trên từng loại sản phẩm.

- Đại lý môi giới: Sau khi tìm được khách hàng, đại lý thực hiện đặt hàng với PK, PK giao hàng và thu tiền. Cuối kỳ PK sẽ chuyển hoa hồng lại cho đại lý.

1. Trách nhiệm của đại lý:

- Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân.

- Đăng ký tài khoản giao dịch trên website http://sachvangon.vn và thực hiện ký HĐ đại lý với công ty PK

- Tuân thủ điều kiện giao dịch như số lượng, giá, phần trăm hoa hồng trên mỗi loại sản phẩm theo từng thời điểm do công ty PK quy định.

- Giữ gìn và bảo vệ hình ảnh của công ty PK.

2. Trách nhiệm của PK

- Thông báo đầy đủ chính sách giá, phần trăm hoa hồng, số lượng tối thiểu đến đại lý.

- Đảm bảo chất lượng hàng bán theo quy định của nhà nước

- Cung cấp đầy đủ thông tin hàng hóa cho dại lý

- Theo dõi và trả hoa hồng đầy đủ cho đại lý

- Đảm bảo giao hàng đến khách của Đại lý môi giới theo khung giờ giao hàng của PK.

3. Các điều khoản khác.

- PK có quyền chấm dứt hợp đồng với đại lý bất cứ khi nào nếu đại lý vi phạm quy định về nhập hàng, thanh toán hoặc có hành vi gây ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa, uy tín của công ty PK.

- Đại lý hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có hành vi làm thay đổi mẫu mã, chất lượng hàng hóa.

- PK có quyền thay đổi chính sách đại lý bất cứ lúc nào, những thay đổi này được thông báo tới đại lý bằng email.

4. Hướng dẫn đăng ký đại lý.

- Truy cập trang http://sachvangon.vn

- Đăng ký tại đường link 

- Liên hệ với PK:

      + Hotline 

   để được tư vấn hỗ trợ.   
    
- PK sẽ xem xét và cấp quyền đại lý cho đại lý.

- Nếu đại lý có nhu cầu làm cả hai loại đại lý trên, vui lòng đăng ký 2 tài khoản trên hệ thống.