Giỏ hàng

Minh Quân - Sinh viên

Nhóm đi chơi xa bọn em cũng hay mua thịt trâu gác bếp PK. Chỉ cần bóc ra là có thể uống bia ngay được, ngon và giá cả cũng hợp lý.

Nhóm đi chơi xa bọn em cũng hay mua thịt trâu gác bếp PK. Chỉ cần bóc ra là có thể uống bia ngay được, ngon và giá cả cũng hợp lý.

Danh mục tin tức

Từ khóa